Stanice ST1 Warm Up

Zahřátí celého těla, všech svalů a kardio rozcvičení. Příprava k zatížení na ostatních stanovištích.

Popis herních prvků
tři dřevěné stojky, informační tabule, dva nízké stepy, lavička s madlem, šikmé dvoj-žebřiny, hrazda vysoká, trojice madel umístěných nad sebou
FI-0001-00
nad 1,4 m výšky
2,4 x 2,4 x 2,2
5,4 x 5,5
1,5 (ČSN EN 16630)
4
Vizualizace

Fotografie

Plánky