Hnízdo s vejcem

prolézačka s vejcem

Popis herních prvků
betonové vejce, balanční kůly
XX-19230-02
3-14
4,0 x 4,1 x 3,5
4,0 x 4,1
0,6
7
Vizualizace

Fotografie

Plánky