Copulon

multifunkční prolézačka "pokoule" 

Popis herních prvků
lanový trychtýř, 3 kruhové výlezy, obloukový žebřík, šikmá lezecká stěna, "S" žebřík, půlkruhový žebřík, lanové výlezy
PA-0510-00
3-14
4,7 x 4,7 x 2,3
7,8 x 7,8
61
2,3
15
Vizualizace

Fotografie

Plánky