Tovrin 1

věž s výlezy a skluzavkou

Popis herních prvků
madlo šikmé, most lanový, podlážka ve výšce 1,5m, žebřiny šikmé, síťový výlez šikmý, skluzavka z výšky 1,5m, výlez děrový kolmý
RR-0320-00
3 - 14
2,3 x 3,7 x 3,5
4,9 x 7,0
25
1,5
4
Vizualizace

Fotografie

Plánky