Flantor

kladina se dvěmi rámovými překážkami a dvěma lany

Popis herních prvků
kladina, rámová překážka se dvěma lany
RR-0133-00
3 - 14
3,4 x 0,9 x 1,1
6,4 x 3,9
20
0,95
3
Vizualizace

Fotografie

Plánky