Oran

prolézačka

Popis herních prvků
obloukový žebřík, žebřík s větší obtížností, svislá síť, lanový výlez, závěsné madlo, ručkovací rám a tyč, balanční šikmé plošiny
RR-0107-00
3 - 14
3,6 x 2,5 x 3,3
6,7 x 6,0
30
2,3
7
Vizualizace

Fotografie

Plánky