Balanceon 01

balanční dráha

Popis herních prvků
6x horizontální balanční kladina, 7x akátová stojka
WD-0622-00
3 - 14
13,7 x 2,2 x 1,0
16,7 x 5,2
53
1
6
Vizualizace

Fotografie

Plánky