Kvok

dřevěná skrýš slepice

Popis herních prvků
akátová konstrukce v podobě slepice
WD-0511-00
3 - 14
1,9x1,2x1
4,9x4,2
17,5
1
2
Vizualizace

Fotografie

Plánky