Maják

vertikální prolézačka s vyhlídkovým košem

Popis herních prvků
lezecké stěny s chyty, děrami a madly, kruhové průlezy, lanové průlezky, uzavřený vyhlídkový koš
BA-0022-00
3-14
4,9 x 4,9 x 5,7
6,3 x 6,3
31
2,9
17
Vizualizace

Fotografie

Plánky