Maky 04

polezný síťový rám

Popis herních prvků
2x akátová stojka, 1x rahno, 1x vertikální polezná síť
WD-0610-00
3 - 14
3,4 x 0,6 x 3,0
5,9 x 3,0
15,5
0,8
3
Vizualizace

Plánky