Maky 08

balanční kladiny

Popis herních prvků
3x akátová stojka, 2x nakloněná pochozí kladina, 1x oporné lano
WD-0614-00
3 - 14
3,5 x 0,5 x 3,0
6,4 x 3,5
19
0,9
3
Vizualizace

Plánky