Twister

rotující balanční kláda

Popis herních prvků
1x rotující akátová kláda, 1x horizontální oporné lano, 2x akátová stojka
BA-0019-00
3 - 14
Vizualizace

Plánky