Fit Set

posilovací sestava s balanční trubkou a kladinou

Popis herních prvků
1x cvičební lavice, 1x schod, 1x horizontální balanční hrazda, 2x oporná horizontální hrazda, 1x balanční dřevěná kladina
WF-0103-00
14+
4,7 x 2,7 x 1,8
7,7 x 5,7
29
0,5
3
Vizualizace

Fotografie

Plánky