Kokony 01

dva prolézací kokony

Popis herních prvků
2x kontrukce kokonu, 1x naklopená polezná síť
KK-0001-00
3 - 14
4,3 x 3,2 x 1,7
6,2 x 6,1
32
0,9
6
Vizualizace

Fotografie

Plánky