Hapir

zavěšená balanční kladina

Popis herních prvků
4x akátová stojka, 1x na řetězech zavěšená horizontální balanční kaldina
WD-0424-00
3 - 14
4,0 x 0,95 x 2,2
7,0 x 3,1
20
0,6
2
Vizualizace

Fotografie

Plánky