Ropeon 01

lanové hřiště

Popis herních prvků
14x vertikální akátová stojka, 2c horizontální hrazda, 1x dřevěný žebříkový výlez, 3x lanová vertikální prolézačka, 1x horizontální ručkovací kladina, 2x horizontální síť, 1x vertikální tyč
WD-0619-00
3 - 14
6,1 x 4,6 x 3,1
9,4 x 8,5
59
2,9
8
Vizualizace

Fotografie

Plánky