Hute 02

průchozí dřevěný domeček s kůly

Popis herních prvků
1x průchozí prkenný domeček, 3x podstava ze zarovnané kulatiny, 2x akátový kůl
WD-0304-00
3 - 14
3,3 x 1,7 x 3,2
5,6 x 4,1
18
0,2
4
Vizualizace

Plánky