Jumbe

skákací gumový pás

Popis herních prvků
4x akátová stojka, 1x horizontální gumový pás, 1x ocelová pružina
WD-0617-00
3 - 14
3,9 x 1,7 x 3,2
6,9 x 4,7
30
0,6
2
Vizualizace

Fotografie

Plánky