Pedal

rotující balanční válce

Popis herních prvků
4x rotující plastový výlec, 1x horizontální oporné lano, 2x akátová stojka
RR-0303-00
3 - 14
1,7 x 0,3 x 2,1
4,6 x 3,3
12,5
0,6
2
Vizualizace

Fotografie

Plánky