Sled 1500

dlouhá skluzavka

Popis herních prvků
1x akátová konstrukce skluzavky, 1x nerezová skluzavka
WD-0408-00
3 - 14
3,8 x 1,1 x 3,0
7,1 x 4,0
22,5
1,5
1
Vizualizace

Plánky