Sled 950

krátká skluzavka

Popis herních prvků
1x akátová konstrukce skluzavky, 1x nerezová skluzavka
WD-0407-00
3 - 14
2,6 x 1,1 x 2,7
5,9 x 4,0
18
1,0
1
Vizualizace

Plánky