Stromověže II

Popis herních prvků
BA-0414-00
7+
8,5 x 5,1 x 4
11,5 x 8,5
70
2
12
Vizualizace