varianta S

nejmenší z variant typových hřišť Flux

Popis herních prvků
10x panel z betonového kompozitu, soustava nízkých a vysokých horizontálních hrazd na kovových stojkách, 2x svislá nakloněná tyč, 1x nízké balanční zábradlí, 1x odrazová polokoule, 1x nízký panel, 8x masivní dřevěný hranol.
PK-9001-00
11,4 x 10
14,3 x 13,0
76
2,4
1,6
Vizualizace

Fotografie

Plánky