Brosilo

prolézací kostka

Popis herních prvků
madla
DI-0007-00
3 - 14
1,5 x 1,5 x 1,5
4,5 x 4,5
18
1,5
4
Vizualizace

Fotografie

Plánky