Kubo I

prolézací kostka s výlezy a hasičskou tyčí

Popis herních prvků
plošina, zábradlí, madla 2x, lana 2x, hasičská tyč, lanový výlez 2x
DI-0700-00
3-14
4,0 x 1,8 x 2,9
7,0 x 4,8
27
1,8
4
Vizualizace

Plánky