Plat 2

balanční deska

Popis herních prvků
1x deska, 3x pružina
RR-0381-00
3 - 14
1,2 x 1,2 x 0,5
4,2 x 4,2
14
do 0,6
3
Vizualizace

Fotografie

Plánky