Plesen 2

balanční prvek se sítěmi

Popis herních prvků
2x síťový výlez šikmý, kladinka
RR-0541-00
3 - 14
1,6 x 2,4 x 0,5
3,7 x 4,2
14
do 0,6
2
Vizualizace

Fotografie

Plánky