Sandal 2

pískoviště 2 x 2m

Popis herních prvků
pískoviště se sedacími deskami
RR-0203-00
3 - 6
2,0 x 2,0 x 0,3
5,0 x 5,0
23
do 0,6
8
Vizualizace

Fotografie

Plánky