Sandril 1

domeček s pískovými hrami

Popis herních prvků
bariéra šikmá, madlo šikmé, pískovna - otočné rameno s kladkou a kyblíkem, pískovna - prohazovací roura, pískovna - závěsné síto s mlýnkem a pracovní nerezovou deskou, podlážka ve výšce 0,95m, podlážka ve výšce 0,2m, síťový výlez šikmý
RR-0301-00
3 - 14
2,2 x 1,9 x 3,2
5,3 x 4,9
21
0,95
5
Vizualizace

Fotografie

Plánky