Ark 2

bradla vysoká

Popis herních prvků
vysoká bradla s proměnnou výškou
RR-0441-00
3 - 14
2,5 x 1,2 x 1,5
6,4 x 5,1
29
1,5
1
Vizualizace

Fotografie

Plánky