Sandal 1

pískoviště 3 x 3m

Popis herních prvků
pískoviště se sedacími deskami
RR-0202-00
3 - 6
3,0 x 3,0 x 0,3
6,0 x 6,0
34
do 0,6
8
Vizualizace

Fotografie

Plánky