Edna

houpací síť

Popis herních prvků
houpací síť na krátkém závěsu s obloukovým madlem
RR-0302-00
3 - 14
4,1 x 1,0 x 1,7
4,1 x 5,3
16
0,95
2
Vizualizace

Fotografie

Plánky