Rampal 1

žebříkové ručkovadlo se síťovým výlezem

Popis herních prvků
ručkovadlo žebříkové, síťový výlez šikmý
RR-0560-00
3 - 14
3,6 x 1,6 x 2,7
6,9 x 5,7
34
2,5
2
Vizualizace

Fotografie

Plánky