Rampal 3

lanová prolézačka

Popis herních prvků
madlo rovné, 2x síťový výlez šikmý
RR-0562-00
3 - 14
1,6 x 1,8 x 1,5
3,7 x 3,9
12
0,95
2
Vizualizace

Fotografie

Plánky