Rampal 5

prolézačka se sítěmi, žebříkem, hrazdou a šplhací tyčí

Popis herních prvků
madlo lomené - hrazda, madlo lomené - žebřiny, 2x síť vertigo v lomeném rámu, šplhací tyč
RR-0564-00
3 - 14
2,5 x 1,8 x 2,7
6,4 x 5,7
29
2,3
7
Vizualizace

Fotografie

Plánky