Rampal 4

balanční síť nízká

Popis herních prvků
balanční ležatá síť, lanové madlo
RR-0563-00
3 - 14
2,4 x 2,2 x 1,5
5,4 x 5,1
26
do 0,6
4
Vizualizace

Fotografie

Plánky