Pont 1

balanční most

Popis herních prvků
balanční most, podélná madla
RR-0420-00
3 - 14
2,5 x 1,2 x 1,8
5,4 x 4,1
20
do 0,6
2
Vizualizace

Fotografie

Plánky