Galbyn

nízká horizontální prolézačka

Popis herních prvků
prolézačka s lanovým mostem, lanovým třístupňovým výlezem, bradly a horizontálním lanovím ve tvaru křídla
RR-0136-00
3 - 14
4,7 x 4,0 x 1,6
7,7 x 7,0
37
0,95
5
Vizualizace

Fotografie

Plánky