Lonbyn

nízká prolézačka s lanovým mostem

Popis herních prvků
lanový most se síťový výlezem, lezecká stěna s chyty, hrazdička a šplhací tyče s výstupky
RR-0137-00
3 - 14
4,0 x 2,4 x 1,6
7,0 x 5,4
20
0,95
5
Vizualizace

Fotografie

Plánky