Plat 1

balanční deska na dvou pružinách

Popis herních prvků
1x akátová balanční deska, 2x pružina
RR-0380-00
3 - 14
1,2 x 0,7 x 0,5
4,2 x 3,7
13
0,5
2
Vizualizace

Fotografie

Plánky