Flanap

balanční kladina na pružinách

Popis herních prvků
1x horizontální balanční akátová kladina, 2x ocelová pružina
RR-0134-00
3-14
3,4 x 0,2 x 0,5
6,4 x 3,2
18,5
do 0,6
2
Vizualizace

Plánky