Plat 2

balanční deska na třech pružinách

Popis herních prvků
1x akátová balanční deska, 3x pružina
RR-0381-00
3 - 14
1,2 x 1,2 x 0,5
4,2 x 4,2
14
0,6
3
Vizualizace

Fotografie

Plánky