Factory ST2

posilování dolních končetin a kardio, procvičení odrazové síly nohou.

Popis herních prvků
dvě dřevěné stojky, informační tabule, lavička, nízké zábradlí, step vysoký, schody s madlem, stepy tvarované do oblouku
FI-0002-00
nad 1,4 m výšky
4,4 x 3,0 x 2,2
7,4 x 6,0
0,5
5
Vizualizace

Fotografie

Plánky