Factory ST5

posilování chodidel, dolních končetin a trupu, rozvíjení balance

Popis herních prvků
pět dřevěných stojek, informační tabule, dvě balanční tyče paralelně vedle sebe, balanční tyč, balanční tyč zavěšená, balanční plošina zavěšená
FI-0005-00
nad 1,4 m výšky
4,2 x 2,8 x 2,2
7,2 x 5,8
0,3
4
Vizualizace

Fotografie

Plánky