Factory ST3

posilování horních končetin, trupu a břišních svalů

Popis herních prvků
devět dřevěných stojek, informační tabule, hrazda nízká, tvarovaná, hrazda nízká, hrazda střední, hrazda vysoká, bradla nízká, kombinovaná s nižší rovnou plochou, bradla
FI-0003-00
nad 1,4 m výšky
4,2 x 3,25 x 2,5
7,7 x 6,6
1,4
6
Vizualizace

Fotografie

Plánky